Toegankelijkheid in de buurt

Een aantal mensen binnen Onbeperkt Oost heeft zich tot taak gesteld om Stadsdeel Oost te adviseren over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de openbare ruimte en de openbare gebouwen. We doen dat op een hele concrete wijze: we gaan met blinden, rolstoelers en mensen slecht ter been de straat op en controleren hoe toegankelijk de openbare ruimte en openbare gebouwen zijn: we noemen dit ‘schouwen’.

We willen in een vroeg stadium betrokken zijn bij de plannen van het stadsdeel zodat we vanaf het begin invloed kunnen uitoefenen op de herinrichting van parken, pleinen, straten en gebouwen. Dit lukt ons steeds beter.

Lees hier verder over een aantal van onze acties:

  • mei 2016 – Herinrichting Wibautstraat: Touwtrekken op de Amstelcampus
  • november 2015 – Herinrichting Beukenplein : Voor toegankelijkheid geen onverdeeld succes
  • october 2015 – Wagenaarstraat 482“Wacht maar tot de boom er staat en bel dan”

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Week van de Toegankelijkheid

Een kort maar pijnlijk filmpje waaruit blijkt hoe belangrijk ons werk is: