Wie wij zijn

De vereniging Onbeperkt Oost wil een stadsdeel Amsterdam Oost waar de overheid, instellingen en bedrijven rekening houden met de belangen van mensen met een beperking.

Dat betekent dat we willen dat dagelijkse belemmeringen verdwijnen en voorzieningen toegankelijk, bruikbaar en bereikbaar zijn. Mensen met een beperking kunnen dan deelnemen aan alle aspecten van de samenleving: onderwijs, welzijn, arbeid, vrije tijd, cultuur en sport. Zelfredzaamheid en participatie staan hierbij centraal.

Ervaren en deskundig

Binnen de Vereniging Onbeperkt Oost werken mensen mét en zonder beperking samen om de doelstelling van de vereniging bij alle mensen in Oost onder de aandacht te brengen.Ze beschikken over de ervaringsdeskundigheid die nodig is bij het geven van advies over bijvoorbeeld toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Bundelen en invloed uitoefenen
Onbeperkt Oost bundelt de kennis, ervaring en kracht van actieve mensen met een beperking uit stadsdeel Oost, zodat onze gezamenlijke stem wordt gehoord op de juiste plaats en we invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering ervan.

Even voorstellen:

Bestuur
Onbeperkt Oost is een vereniging en heeft dus een bestuur. Momenteel hebben wij 4 bestuursleden.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar de leden, de externe contacten, het stadsdeel en via Clientenbelang Amsterdam sinds 2015 ook naar de gemeente Amsterdam toe. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onze belangenbehartiging op de voet.
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de coördinatie van informatie naar en het contact met haar werkgroepen.
Het aanvragen en beheren van het subsidiegeld is verder een belangrijke taak, naast het opstellen van een algemeen jaarverslag en een financieel jaarverslag.

Werkgroep Toegankelijkheid
De werkgroep Toegankelijkheid van Onbeperkt Oost geeft gevraagd advies over projecten t.b.v. de toegankelijkheid van de openbare ruimte en – gebouwen voor mensen met beperkingen. Daarnaast geeft ze ongevraagd advies n.a.v. knelpunten en signalen die gemeld worden door leden van Onbeperkt Oost en derden.
De werkgroep doet dit door te schouwen als groep en/of samen met projectleiders. Zij bestudeert voorontwerpen en brengt daarna adviezen uit. Agenda 22 en het HIOR zijn hierbij uitgangspunten.
De missie van de werkgroep is dat de openbare ruimte en – gebouwen toegankelijk moeten zijn voor alle mensen met beperkingen. Kortom: een Onbeperkt Oost.

Werkgroep PR en Communicatie
De werkgroep PR en Communicatie van Onbeperkt Oost geeft bekendheid aan de vereniging en de onderwerpen waar ze mee bezig is. Dit doen wij door middel van onze website en Facebookpagina, het schrijven van flyers en nieuwsberichten en het organiseren van informatiebijeenkomsten.
De werkgroep zorgt ervoor dat de onderwerpen toegankelijkheid en rechten voor de mensen met een beperking op een aantrekkelijke en informatieve manier actueel blijven bij bestuurders en publiek. Onze missie is dat toegankelijkheid een vanzelfsprekende gedachte is in onze stedelijke samenleving.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *