Nieuwe Wibaut

“OPEN SPACE” afsluitende bijeenkomst Nieuwe Wibaut

19 mei 2015

Onbeperkt Oost heeft meegedaan met een vraagstelling voor de Nieuwe Wibaut, een bijscholingscursus voor Amsterdamse ambtenaren. De vraagstelling was: „hoe realiseer je levensloopbestendige woningen in Amsterdam Oost”

De afgelopen maanden is er door „de cursisten” 4 maal een week gewerkt aan deze vraagstelling. Op dinsdag 19 mei a.s. van 14.00 – 16.30 uur wordt een afsluitende bijeenkomst georganiseerd, waarin allerlei partijen rond het onderwerp levensloopbestendig bouwen bij elkaar gebracht worden. Uitgenodigd worden experts, bewoners, politiek, corporaties en overheid. Het moet een inhoudelijke, creatieve en boeiende sessie worden, die voor alle partijen iets oplevert: een nieuw inzicht, een nieuw contact en een leuke bijeenkomst.

 

uitnodiging19-mei-levensloopbestendig-2-

Wibaut unlimited (Ilse van Doesburg, Marcel Leennaars, Maartje Pittery, Jaap Kersten, Sanne Peek en Ruth Visscher) Email: wibaut.unlimited@gmail.com

Meer over open space: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology

 

5 februari 2015

Onbeperkt Oost doet mee met de gemeentelijke praktijkleergang De Nieuwe Wibaut. Deze leergang verzorgt cursussen voor ambtenaren van de stad met als doel n.a.v. een vraagstelling met „out of the box” oplossingen te komen. Deze vraagstellingen komen van bewonersgroepen, belangenverenigingen of stichtingen uit Amsterdam.
Zo werd vorig jaar aan Onbeperkt Oost gevraagd om een vraagstelling over wonen te formuleren. Omdat wij dan meteen aan aangepaste woningen denken, die toch maar mondjesmaat worden gerealiseerd en omdat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig wil (en moet) wonen en zoveel mogelijk zelfredzaam wil blijven, kwamen wij tot de volgende vraagstelling: „Op welke manier kunnen in stadsdeel Oost levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd”
Levensloopbestendige woningen zijn wat de bouw en indeling betreft eigenlijk een combinatie van seniorenwoningen en rolstoelaangepaste woningen. De vraagstelling is geaccepteerd en de komende maanden werkt Onbeperkt Oost samen met 7 ambtenaren aan deze opdracht.
(wordt vervolgd) – See more at: http://onbeperktoost.nl/dossiers/advies#sthash.5bD4Qigk.dpuf