VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

(Agenda 22)

Onbeperkt Oost maakt zich sterk voor VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking . Mensen met een beperking hebben niet dezelfde kansen als mensen zonder een beperking. In 1948 stelde de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op, maar daarin stonden de rechten van mensen met een beperking niet expliciet vermeld. Daarom heeft de Verenigde Naties (VN) in 1993 Agenda 22 opgesteld.

Niet over ons en zonder ons, maar met ons

Dit verdrag is gebaseerd op de 22 VN Standaardregels voor Gelijke Kansen uit 1993. Er staat wat er gedaan moet worden om mensen met een beperking gelijke kansen te geven. Gemeenten – en dus ook Stadsdeel Oost – kunnen deze regels als hulpmiddel gebruiken bij het maken van beleid. Ze kunnen het beleid toetsen op bruikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het beleid moet gemaakt worden met belangenorganisaties samen. Gemeenten moeten gebruik maken van kennis van ervaringsdeskundigen.

Het verdrag  is op 21 januari 2016 met algemene stemmen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 april 2016 zonder stemming aangenomen. 

In het regeerakkoord staat dat het kabinet ratificeert onder één voorwaarde. Die voorwaarde is dat de VN akkoord gaat met het geleidelijk invoeren van de verplichtingen die volgen uit de ratificatie. Hoe het kabinet dit precies gaat invullen, is nog onbekend.

Het verdrag in eenvoudige woorden

Andere handige links: