Amsterdam “Age friendly city”

age-friendly-in-practice-460px1 juli 2015

Startnotitie

Amsterdam is een stad voor iedereen. Iets wat altijd zo is geweest en ook de komende tijd het geval zal zijn. Dit geldt ook voor ouderen. Gedurende de huidige bestuursperiode (2014-2018) is er speciaal een coördinerend wethouder aangesteld voor het ouderenbeleid. Om invulling te geven aan deze coördinatieportefeuille is de voorliggende startnotitie opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van het door de World Health Organisation (WHO) ontwikkelde model van een Age-friendly City. Dit is een duurzaam concept met vastgestelde programmaonderdelen met voor ouderen relevante leefdomeinen die goed bruikbaar zijn voor Amsterdam. De looptijd van de door de WHO gehanteerde cyclus van Age-friendly City (planning, implementatie en evaluatie) is vijf jaar. Deze periode komt vrijwel overeen met de huidige bestuursperiode.

Lees verder

2015 08 26 Verslag 2e bijeenkomst ouderen

Clientenbelang Amsterdam

Active Aging