Wat we doen

Vereniging Onbeperkt Oost is een platform van en voor mensen met een beperking in Amsterdam Oost. De vereniging is actief vanaf halverwege 2011.

Belangenbehartiging
We behartigen de belangen van mensen met een beperking. Dat doen we op verschillende manieren. We signaleren praktische problemen in de openbare ruimte. Hebben de kruispunten stoplichten met rateltikkers? Kan iemand met een rolstoel of rollator gemakkelijk op de tramhalte komen? We bekijken of openbare gebouwen bereikbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. Ook proberen we het beleid van het stadsdeel, bedrijven en instanties te beïnvloeden, zodat ze rekening houden met mensen met een beperking en geven we advies.

Wat betekent dat nu precies?

 • We adviseren gevraagd en ongevraagd ambtenaren en politiek van het stadsdeel, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals thuiszorginstellingen, woningbouwverenigingen en scholen.
 • We toetsen het beleid en uitvoering daarvan aan onze eisen voor een toegankelijk stadsdeel.
 • We geven voorlichting, zorgen we voor publiciteit en onderhouden contacten met onze achterban.
 • We promoten aanpasbaar bouwen en de richtlijnen van Woonkeur en het Handboek voor Toegankelijkheid.
 • We organiseren bijeenkomsten voor onze achterban en werken mee aan bijeenkomsten die anderen organiseren.

We werken samen met Amsterdamse gehandicaptenorganisaties zoals platforms uit andere stadsdelen en Cliëntenbelang Amsterdam.

Overleg
Onbeperkt Oost praat mee in een aantal overlegpodia:

 • De Centrale Verkeerscommissie van de stad Amsterdam
 • Clientenbelang Amsterdam
 • De WMO adviesraad van stadsdeel Oost
 • De Ouderen Adviesraad van stadsdeel Oost
 • Bestuurlijk overleg van stadsdeel Oost
 • Wijkzorgoverleg van stadsdeel Oost

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
jaarverslag 2012